Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU 

I. WARUNKI OGÓLNE

1.Sklep internetowy Galaktyka.net znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://galaktyka.net i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu

2.Sklep internetowy http://galaktyka.net jest obsługiwany przez firmę Galaktyka Sp Z.O.O, e-mail: sklep.galaktyka@onet.pl adres: Jachranka 42 05-140 Serock NIP 5361947812 Regon 386322730

3.Regulamin sklepu stanowi integralną część umowy

4.Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu sklepu internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

5.Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty

6. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym Galaktyka.net są nowe i posiadają gwarancję producentów

II.PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1.Podany przez Klienta adres e-mail jak i telefon jest wykorzystany do realizacji składanych zamówień

2.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego przez Galaktyka Sp Z.O.O na stronach sklepu internetowego. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy i potwierdzą przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży

3.Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane

4.Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą mailową wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania zamówienia przez sklep. W potwierdzeniu tym wskazane będą dane Państwa zamówienia, jak również warunki sprzedaży. Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu

5.Zastrzegamy sobie warunek przyjęcia zamówienia, nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy na podstawie zamówienia. Zawarcie umowy powstaje dopiero wtedy, kiedy realizujemy wysyłkę zamówionego towaru

6.O ile zamówiony przez Klienta towar jest dostępny, czas dostarczenia towaru na podany w zamówieniu adres w normalnym toku czynności będzie wynosił około 48 godzin od chwili wpłynięcia zamówienia. W przypadku jednak, gdy Klient wybierze przedpłatę jako metodę płatności, realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu płatności na konto firmy

7.Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień

8.Towary są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich

9.Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je sklep http://galaktyka.net, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Galaktyka Sp Z.O.O

10.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Galaktyka Sp Z.O.O  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni powiadomić Klienta

11.Do czasu pełnej zapłaty ceny, wysłane przez sklep http://galaktyka.net towary pozostają własnością Galaktyka.Sp Z.O.O

III.CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1.Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym http://galaktyka.net są podane w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto)

2.Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta

3.Płatności online w sklepie internetowym http://galaktyka.net obsługuje firma Pay U

4.Dostępne formy płatności:

a) Karty płatnicze:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

b) e-Przelewy:

PayU

Przelew na konto bankowe firmy

IV.GWARANCJE I REKLAMACJE

1.Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi dowodami zakupu (paragon, faktura, karta gwarancyjna)

2.Reklamacje składa się w następujący sposób:

a) droga pocztowa na adres: Galaktyka Sp Z.O.O, Jachranka 42, 05-140 Serock lub

b) droga elektroniczna na adres: sklep.galaktyka@onet.pl

c) w każdym przypadku towar należy odesłać na adres firmy: Galaktyka.net, Jachranka 42, 05-140 Serock

3.O ile nie będzie wskazane inaczej, kontakt telefoniczny wiąże się z powstaniem po stronie Klienta kosztów telefonicznych. Wysokość kosztów określona jest według stawki danego operatora

4.Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu np. paragon, faktura lub karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem bądź wyciąg z konta lub karty kredytowej. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, zwracamy klientowi cenę i koszt przesyłki

5. Galaktyka Sp Z.O.O nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z pracy firmy doręczającej (Poczta , Kurier), oraz z podania przez Klienta nieprawidłowego lub niedokładnego adresu

6.Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub poprzez odesłanie rzeczy. Termin dwutygodniowy rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru, oraz nie wcześniej niż po wykonaniu przez nas obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub odesłanie rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do: Galaktyka Sp Z.O.O Jachranka 42 05-140 Serock. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu

7.Zwroty towarów należy wysyłać wyłącznie na adres: Galaktyka Sp Z.O.O Jachranka 42 05-140 Serock

8.W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Galaktyka Sp Z.O.O zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Oryginalne opakowanie jest integralną częścią produktu

9.Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

10.Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego

11.Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić do Galaktyka Sp Z.O.O nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki

12.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania w formie pisemnej

13.W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie http://galaktyka.net niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji, a okres 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Galaktyka Sp Z.O.O reklamowanych towarów

14.Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Galaktyka Sp Z.O.O

15.Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar    

16.W razie niezajęcia przez Galaktyka Sp Z.O.O stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Galaktyka Sp Z.O.O za zasadną

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie http://galaktyka.net, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej

2. Galaktyka Sp Z.O.O zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)

3.Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych

4. Galaktyka Sp Z.O.O nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego